FÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG
FRI TELEFONRÅDGIVNING

08/673 77 60


Välkommen till JuristHjälpen!

Som firmanamnet "jurist" "Hjälpen" uttrycker är vår mission att hjälpa människor och företag med juridiska frågor.
Visionen är att juridiken ska vara tillgänglig för alla och att juridiken ses som ett naturligt inslag i vardagen.


Juridiska NyheterInflationstakten 1,5 procent

21 mars, 2010

Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,5 procent i oktober, vilket är en uppgång från september då den var 1,4 procent.

Från september till oktober steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

Till den totala uppgången på 0,3 procent den senaste månaden bidrog säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor (2,0 procent) med 0,1 procentenhet. Prishöjningar inom transport (0,6 procent), främst på utrikes flygresor, samt högre boendekostnader (0,2 procent), framförallt högre räntekostnader för egnahemsägarna, bidrog med vardera 0,1 procentenhet.