ÖVERLÅTELSEAVTAL

En mycket viktig typ av avtal tar sikte på olika överlåtelser. Med en överlåtelse menas definitionsmässig köp, byte och gåva, dvs. transaktioner som tar sikte på ägarbyten alternativt byte av rättsinnehavare. Överlåtelseavtal är således en samlingsbeteckning för dessa transaktioner. För de flesta överlåtelseavtalen krävs ingen skriftform för att de ska gälla. Även muntliga överenskommelser är således giltiga som avtal. Ett omsorgsfullt och skriftligt överlåtelseavtal är dock alltid att rekommendera, då ett upprättat skriftligt avtal är ett utmärkt bevismedel. I vissa fall är dock skriftliga avtal ett krav enligt lagen vid överlåtelse. Det är t.ex. fallet när en fastighet, bostadsrätt eller ett företag överlåts.

Kontakta oss om du är intresserad av att vi upprättar ett skriftligt överlåtelseavtal !