FORDRINGSRÄTT

Inom det fordringsrättsliga området har Juristhjälpen mångårig och stor erfarenhet. Fordringsrätt är ett av Juristhjälpens absolut största affärsområden. Vill du ha hjälp med olika skräddarsydda fordringsavtal, skuldebrev m.m. eller befinner du dig i en fordringstvist av något slag t.ex. i domstol så kan vi hjälpa dig. Sakfrågan i målet är då specificerad som ”Fordran”.

Allmänt kan sägas att en fordran och en skuld är två sidor av samma sak. När den ena parten (borgenären) har en fordran så har den andra parten (gäldenären) en skuld. Ett fordrings- eller skuldförhållande kan gå ut på att den ena parten till den andra parten ska betala ett penningbelopp (penningprestation). Detta förhållande kan också gå ut på att den ena till den andra ska utge något annat än pengar (naturaprestation).

I vid bemärkelse kan man även tala om att ett krav på skadestånd är en typ av fordran (skadeståndsfordran). Krav på ersättning i olika former t.ex. försäkringsersättning utgör också en fordran.

Fordringsvister eller s.k. penningtvister i olika former är den vanligaste tvistefrågan i Sveriges domstolar. Kontakta oss om du behöver vår hjälp i fordringsrättsliga frågor och/eller i frågor, som gäller olika krav eller anspråk!