TELEFONRÅDGIVNING

JuristHjälpen tillhandahåller fri och individuell juridisk telefonrådgivning i maximalt 15 minuter. Det är Jur. kand. Kristoffer Gråborg, som leder den fria telefonrådgivningen och den håller därför en hög kvalitet. Det du kan förvänta dig av en fri juridisk telefonrådgivning är att du får generella och övergripande svar, som en första hjälp på vägen. En fullgod juridisk bedömning och juridisk prövning i ett enskilt ärende sker alltid utifrån ett helhetsperspektiv efter det att samtliga enskilda omständigheter har presenterats. Konkret juridisk rådgivning där JuristHjälpen kan ta ett mer ingående ansvar kan bara ske inom ramen för ett juridiskt uppdrag, som startar med ett personligt möte.

En fri juridisk telefonrådgivning ska ses som ett första steg för att du ska kunna gå vidare i ett juridiskt ärende på ett korrekt sätt.

Kontakta oss gärna på telefon så berättar vi mer!