BODELNING

Juristhjälpen arbetar med bodelningsfrågor vid skilsmässor och samboseparationer. En bodelning ska i första hand åstadkommas på frivillig väg genom upprättande av bodelningsavtal. Som en sista utväg måste bodelningsförrättare utses av tingsrätten, som äger behörighet att tvångsvis besluta om bodelning. Kristoffer Gråborg har stor erfarenhet av bodelningsfrågor och åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare. Det viktigt att man är expert på olika viktiga värderingsfrågor och skattefrågor, samt andra ekonomiska överväganden, som uppkommer med anledning av en bodelning. Kristoffer Gråborg är expert i sådana frågor och har stor erfarenhet av ekonomisk kalkylering under sin tidigare yrkesbana, som ekonom och konsult inom svenskt näringsliv

 Kontakta JuristHjälpen för professionell hjälp med bodelning!