JURISTHJÄLPEN

Juristhjälpen drivs av Kristoffer Gråborg, som är Jur kand och civilekonom, sedan den 1 januari 2005. Vår affärsidé är att tillhandahålla juridik till privatpersoner och företag. JuristHjälpen är allmänpraktiserande juristbyrå, som oftast intar rollen som juridiskt ombud med uppdrag att  lösa olika civilrättsliga tvister. Tvistelösning och processrätt är JuristHjälpens huvudsakliga arbetsfält. Familjerätt i vidsträckt mening är JuristHjälpens primära expertområde. JuristHjälpen ligger inom samtliga familjerättsliga discipliner i absolut framkant med de allra senaste rönen. Juristhjälpen erbjuder en ”skräddarsydd familjerätt” som tar hänsyn till samtliga omständigherna i det enskilda fallet. Avtalsrätt och Fastighetsrätt, samt Arbetsrätt är JuristHjälpens sekundära expertområden, där JuristHjälpen kan uppvisa särskild kompetens. JuristHjälpen arbetar alltid utifrån klientens bästa på ett grundligt och gediget sätt.

JuristHjälpens kärnvärden, vårt regelverk, ligger i vårt arbete för klientens bästa och består i en övergripande lojalitetsplikt gentemot våra klienter. Principen om klientens bästa innebär att JuristHjälpen alltid är: 1) oberoende, 2) ojävig och 3) att JuristHjälpen borgar för den gällande  tystnads-, och diskretionsplikten, vid utförande av uppdragen.

Som firmanamnet ”jurist” ”Hjälpen” uttrycker är vår mission att hjälpa människor och företag med juridiska frågor. Visionen är att juridiken ska vara tillgänglig för alla och att juridiken ses som ett naturligt inslag i vardagen. Vi agerar i regel som juridiskt ombud vid olika förhandlingar och tvister, som ytterst får avgöras i domstol, samt i ärenden gentemot olika myndigheter.

Dessutom erbjuder juristHjälpen en unik kombination av juridik och ekonomi, vilket gör att vi kan erbjuda en effektiv och träffsäker ekonomisk-juridisk rådgivning inom våra expertområden.

JuristHjälpen - för klientens bästa!