ANLITA OSS

Om du eller ditt företag vill anlita JuristHjälpen så träffas vi först på ett personligt möte. Det juridiska tjänsteuppdraget vid JuristHjälpen startar således i regel med en närmare personlig juridisk rådgivning. Det första mötet är avpassat till cirka en timme. I vissa fall kan längre tid behövas för en mer grundlig genomgång, dock maximalt sammanlagt 2 timmar. Vid det personliga mötet kommer du att få en säkrare juridisk rådgivning än den du kan få på telefon. Du erhåller också en strategi och en prognos i just ditt ärende. Det juridiska arbetet för din räkning ska ses som en investering, eftersom det avser viktiga skeenden och händelser i livet alternativt i ditt företags historia och dess utveckling. För att den juridiska rådgivningen ska bli så effektiv och säker som möjligt är det viktigt att samtliga relevanta handlingar och dokument i ärendet presenteras på mötet eller tillhandahålls innan mötet t.ex. via e-post. Vid det första personliga mötet är det vidare viktigt att en muntlig redogörelse ges på ett strukturerat sätt över samtliga relevanta omständigheter i ärendet.

Kontakta oss gärna för att boka in ett första personliga möte!