BARNETS BÄSTA

Frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge med den förälder barnet inte stadigvarande bor hos ska lösas utifrån barnets bästa. F.N.:s  Barnkonvention är ett grundläggande dokument på detta område där barents bästa framhålls i Barnkonventionens tredje artikel. Genom att följa länken nedan kan du ta del av en lättläst sammanställning av barnkonventionen på svenska från barnombudsmannen, vilket kan tjäna som en bra utgångspunkt.

      http://www.bo.se/files/publikationer,%20pdf/Barnets%20rattigheter%20lattlast.pdf