FÖRETAG

Juristhjälpen arbetar med alla typer av juridiska uppdrag alltifrån enklare (affärs-)juridik till vardags till mer avancerade tjänster, t.ex. kommersiella företagsavtal, samarbetsavtal, kompanjonavtal och ekonomiska transaktioner inkluderat företagsbeskattning. Vi besöker gärna ditt företag och genomför en inventering av ert juridiska behov. Juristhjälpen finns alltid tillhands som er bolagsjurist. Vi agerar också som ert juridiska ombud vid förhandling, tvist och rättegång, som ytterst får avgöras i domstol, samt i ärenden genemot olika myndigheter. Om du känner dig osäker angående ditt företags rättigheter och/eller skyldigheter kontakta då Juristhjälpen. Vi hjälper ditt företag med såväl små som stora juridiska frågor inom bl.a. följande verksamhetområden:

• Affärsavtal, kompanjonavtal, samarbetsavtal
• Företagsformer
• Företagsbeskattning
• Bolagsbildning
• Företagsöverlåtelse
• Incitamentsprogram (Optionsprogram)
• Lokalhyresrätt
• Processrätt – att hamna i tvist
• Rättegångskostnader och rättsskydd