REGLERING

Reglering är en term som JuristHjälpen brukar använda sig av för att beskriva ett förfarande, som egentligen  ligger utanför domstol alternativt föregår en regelrätt rättsprocess i domstol. Förfarandet går ut på att få till stånd en rättslig reglering som blir bindande för de deltagande parterna. Inom regleringen görs regelmässigt någon form av utredning som ligger till grund för regleringen. Skadereglering eller reglering av ett ersättningsanspråk är exempel på reglering, men kan även med fördel förekomma inom praktiskt taget alla rättsområden.

Regleringen syftar ofta till att åstadkomma ett bindande förlikningsavtal eller annat juridiskt bindande dokument alternativt beslut från t.ex. ett försäkringsbolag.

Kontakta JuristHjälpen om du vill reglera dina rättigheter och skyldigheter!