PROCESSRÄTT

JuristHjälpen arbetar regelmässigt, som juridiskt ombud i rättsprocesser som handläggs i domstol. Vi har mångårig processerfarenhet i domstol och har där gjort oss kända för att kämpa för våra klienter och att där hitta rimliga lösningar. Vi deltar och har deltagit i rättsprocesser i högre rätt. Det är alltid en ära att få vara en del av rättsbildningen i samhällsaktuella frågor och att få vara med och bidraga med ny aktuell gällande svensk rätt i form av ny prejudikatbildning.