PROCESSFÖRING

Processföring innebär att man driver ett mål eller ett ärende i en domstol. JuristHjälpen är vana processförare och processföring, som strategival är alltid vår utgångspunkt, även innan en rättegång har inletts.

En domstolsprocess utmynnar ytterst i att en domstol avkunnar en dom, som grundar sig på domstolens tillämpning av lagen om inte parterna dessförinnan har ingått en förlikning (se vidare under rubriken förlikning).