PRIVATPERSONER

Juristhjälpen arbetar med alla typer av juridiska uppdrag alltifrån enkel juridik till vardags till mer avancerad juridik. Vi finns alltid tillhands, som din jurist och agerar som ditt juridiska ombud bl.a. vid förhandling, tvist och rättegång, samt i ärenden gentemot olika myndigheter. Om du känner dig osäker angående dina rättigheter och/eller skyldigheter gör du klokt i att kontakta oss. Vi arbetar alltid utifrån just din situation. Kontakta Juristhjälpen så berättar vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi erbjuder fri telefonrådgivning och arbetar bl.a. inom följande verksamhetsområden:

Familjerätt; äktenskap, skilsmässa, sambo, bodelning, vårdnad, boende och umgänge
Arv, Arvskifte, Bouppteckning, testamente och gåva
• Fastighetsrätt, bostadsjuridik, bostadsrätt, hyresrätt
• Skatterätt
• Avtalsrätt
• Arbetsrätt
• Krediträtt
• Förhandling
• Fordran och skuld
• Ekonomisk kris, skuldsanering
• Förvaltningsrätt – att överklaga myndigheters beslut – Skatteverket och Försäkringskassan
• Skadestånds- och försäkringsrätt, patientskador
• Konsumenträtt
• Köprätt – köp mellan privatpersoner
• Processrätt – att hamna i tvist