FÖRHANDLING

Förhandling är ett viktigt inslag i all civilrättsligt inriktad juridisk verksamhet. JuristHjälpen har stor förhandlingsvana och har genomgått vidareutbildning i förhandlingsteknik. I JuristHjälpens traditionella ombudsroll inom civilrätten intar JuristHjälpen regelmässigt rollen, som förhandlare i klientens intresse.