JURIDISK HJÄLP

Välkommen till JuristHjälpen!

JuristHjälpen är pionjärföretaget när det gäller Juridisk Hjälp. Kristoffer Gråborg som är JuristHjälpens grundare och ägare myntade begreppet i en succéartad annonskampanj i den nu forna gratistidningen Stockholm City i början på 00-talet. Detta utmynnade sedan i företaget JuristHjälpen. Vad Juridisk Hjälp innebär är naturligtvis synonymt med JuristHjälpen och framgår av undermenyerna till vänster.