FASTIGHETSRÄTT

Fastighetsrätten utgör ett av de största affärsområdena vid JuristHjälpen. Inom detta område har vi en väl dokumenterad erfarenhet.

Vi arbetar bl.a. med följande uppdrag:

Allmän fastighetsrätt
Fastighetsöverlåtelser, fel i fastighet, boenderätt, bostadsrättsfrågor och hyresrättsfrågor.

Speciell fastighetsrätt
Fastighetsbildning och fastighetsreglering, servitut m.m.

Byggtjänster och entreprenadarbeten
Ett vanligt förekommande uppdrag rör byggtjänster och olika s.k. entreprenadarbeten, där ofta konsumenttjänstlagen tillämpas.