TESTAMENTE OCH GÅVA

JuristHjälpen arbetar med familjerättsliga avtal i olika former. Olika familjerättsliga avtal kan kombineras med varandra beroende vilket resultat man vill uppnå t.e.x. för att möjliggöra ett generationsskifte avseende hela eller delar av kvarlåtenskapen. De olika dokumenten kan också i sig förenas med olika förordnanden och villkor. Det är viktig att klienten verkligen förstår de olika innebörden av de dokument som upprättas och verkligen tar sig tid till detta. JuristHjälpens grundidé om den ”skräddarsydda famlijerätten”, som tar hänsyn till samtliga  enskilda faktorer i det enskilda fallet gör sig gällande här.

Kontakta JuristHjälpen om du vill upprätta ett Gåvobrev eller ett Testamente!