AFFÄRSAVTAL

Med affärsavtal även ofta kallat kommersiella avtal avses sådana avtal som avser den löpande verksamheten i företag och andra organisationer. Det är viktigt att affärsavtal upprättas som är väl balanserade och avvägda för den löpande verksamheten med hänsyn till villkoren i den enskilda branschen. Kristoffer Gråborg, som driver JuristHjälpen har cirka 14 års erfarenhet av kommersiell avtalsrätt från svenskt näringsliv i olika former, såväl i ett affärsmässigt perspektiv, som företagsekonomisk konsult, som mer formellt som jurist och tvistelösare.

Kontakta JuristHjälpen om du vill ha hjälp med dina affärsavtal!