Inflationstakten 1,5 procent

Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,5 procent i oktober, vilket är en uppgång från september då den var 1,4 procent.

Från september till oktober steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent.

Till den totala uppgången på 0,3 procent den senaste månaden bidrog säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor (2,0 procent) med 0,1 procentenhet. Prishöjningar inom transport (0,6 procent), främst på utrikes flygresor, samt högre boendekostnader (0,2 procent), framförallt högre räntekostnader för egnahemsägarna, bidrog med vardera 0,1 procentenhet.

Lämna ett svar