JuristHjälpen driver prejudicerande mål i HD angående fel i medicinska konsumenttjänster

Det prejudicerande målet, som Juristhjälpen Kristoffer Gråborg nu driver i Högsta Domstolen för sin klients räkning rör frågan om fel i medicinska tjänster åt en konsument. Målet tar upp den viktiga frågan hur man rättsligt ska se på medicinsk behandling ur ett konsumentperspektiv.
Det finns idag inte någon direkt och konsumentskyddande lagstiftning på området, eftersom konsumenttjänstlagen endast reglerar arbete på lösa saker och arbete på fastigheter, fastighetstillbehör, samt förvaring av lösa saker. Rättsläget är idag alltså oklart ur ett konsumentperspektiv för en mängd viktiga och moderna tjänsteavtal och då bland annat olika behandlingar, t.ex. skönhetsoperationer, ögonoperationer, tauteringar och naturligtvis för tandvårdsbehandlingar, som det ifrågavarande målet gäller. Det är nu viktigt för den stora moderna tjänstesektorn med ett klarögrande prejudikat från Högsta Domstolen.
Efter domen torde viktiga slutsatser kunna dras hur den rättsliga prövningen ska ske i dessa fall och då i synnerhet om konsumenttjänstlagen är analogt tillämplig på det sätt som beskivs i förarbetsuttalanden till konsumettjänstlagen. I en statlig utredning Ds 2008:55 har föreslagits att konsumenttjänstlagen ska utvidgas till att gälla även för ett flertal tjänsteavtal där denna lag idag inte är direkt tillämpning, däribland de medicinska konsumenttjänsterna. Utredningen har dock inte lett till någon ny lagstiftning.
Det aktuella målet behandlar även andra rent processrättsliga viktiga frågor, t.ex. angående själva ramen för en rättsprocess och bevisfrågor.
Avslutningsvis kan sägas att det kommer att bli mycket intressant att se vad Högsta Domstolen kommer fram till i sin dom målet.
Kristoffer Gråborg

Kommentarer inaktiverade.